EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI VEEBRUAR 2024

 
 
 

EPIKODA

 

Harvikhaiguste päeva konverents “Kui vana on vana, et mitte ravida?" juba homme 29.veebruaril kell 10.00-16.30

Harvikhaiguste päeva 29.02.2024 päevakava:https://www.kliinikum.ee/harvikhaigused/harvikhaiguste-paeva-konverents-rare-disease-day-conference-29-02-2024/

Aeg: 29.02.2024
Toimumiskoht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn)
Konverents toimub hübriidvormis, kohapeal on osalejate arv piiratud.
Töökeel: eesti keel, viipekeelne tõlge ja kirjutustõlge. Kavas on ingliskeelsed ettekanded. Kõik ettekanded salvestatakse ning lisatakse hiljem Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehele.

Sündmuse kava
Osale veebi teel

Kuulamissoovitus: Kui geeniloterii toob harvikhaiguse

Pildil on puidust mehikesed, kes on puiduvärvi. Nende keskel on samasugune plastikust mehikese kuju, mis on taevasinine ja paistab nende keskelt rohkem välja.

29. veebruaril tähistatakse kogu maailmas harvikhaiguste päeva. Euroopa Liidu tasandil defineeritakse harvikhaigust kui haigust, mis esineb kuni 5 inimesel 10 000st, kusjuures enamik neist on geneetilise päritoluga. Eestis on hinnanguliselt umbes 100 000 inimest, keda harvikhaigus kas otseselt või pereliikme-hõimlase kaudu puudutab. Ja kui ka tavaline haigus võib olla ränk, kaasneb harvikhaigusega ohtralt erinevaid probleeme, olgu või näiteks pikk ja konarik teekond diagnoosini – tunnel, mille lõpus ei pruugi paista ravi ja tervenemise valgust. Saates räägib Eesti Puuetega Inimeste Koja juht, harvikhaigusega tütre ema Maarja Krais-Leosk nii harvikhaigete õigusest väärikalt kättesaadavale ja elukvaliteeti hoidvale ravile kui hoolduskoormuse leevendamise ja inimeste jõustamise võimalustest nii indiviidi, kogukonna kui ühiskonna tasandil: „Sellest on vähe abi, kui me jõustame inimest, ent teenused ja ühiskonna suhtumine ei tule järgi. Ka harvikhaiguse diagnoosi taga on päris inimene.“ Saatejuht on Tuuli Seinberg.

Kuula Virtuaalkliinikust

Toimus seminar "Ligipääsetavuse sprint

20.veebruaril toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programmi lõpuseminar. Projekti eesmärgiks on suurendada ligipääsetavuse teadmiseid ühiskonnas laiemalt, tõsta haavatavate rühmade mõjujõudu, luua võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks ja aidata kaasa ligipääsetavate lahenduste loomisele. 

Projekti rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Vaata seminari "Ligipääsetavuse sprint"
Vaata pilte sündmusest "Ligipääsetavuse sprint"

Eesti Puuetega Inimeste Koja teadlikkust tõstvad video YouTube kanalil

Fotol on väljalõiked erinevatest ligipääsetavuse teadlikkust tõstvate videote esikaadritest

EPIKoja YouTube kanalil on 6 teadlikkust tõstvat videot: "Ligipääsetav mängu- ja tegevuspark", "Noortele ligipääsetavusest", "Ligipääsetavad e-teenused ja keskkonnad – kellele ja milleks?", "Ligipääsetavus nelja puude näitel" 

"Ligipääsetavusest vene keeles" ja "Mis on lihtne keel?"

Vaata videoid EPIKoja YouTube kanalil

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud e-kursus "Ligipääsetavuse ABC"

Tegemist on EPIKoja koolituskeskkonda kujutava pildiga. Koolituskeskkond on avatud aadressil www.koolitus.epikoda.ee

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud e-kursus "Ligipääsetavuse ABC", mille eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavuse teadlikkuse suurendamisele ühiskonnas andes huvilistele esmase sissejuhatuse puudest tingitud erivajadustest ligipääsetavuse vaatest. Kursuse materjalide hulgast leiab 12 õppevideot, mis tutvustavad muuhulgas ligipääsetavusega seotud üldmõisteid, seadusandlust, füüsilise ja infokeskkonna ligipääsetavust. Lisaks tutvustavad Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku liikmed õppevideote kaudu peamiste puudeliikide erivajadusi ja jagavad kasutajate vaatest praktilisi teadmisi ja soovitusi ligipääsetavusega arvestamiseks.

Koolituskeskkonnaga tutvuma

Tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele

Fotol on kutse veebiseeminarile ning sündmuse info. LIsaks on pildil Kristi Rekand, tumesinise pintsaku ja musta ümara kaelusega t-sõrgiga. Juuksed on sirged ja lahti, langevad rinnale.

Eesti Puuetega Inimeste Koda osutab alates 2024. aasta algusest tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele, kellel on tekkinud küsimus või probleem riigi või kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste saamisel.

Loe lähemalt

EPIKoda viib läbi külalistunde lastele ja koolidele  

Esinejad: Kaid Kunder, Sven Kõllamets, Jüri Lehtmets ja Tom Rüütel

Eesti Puuetega Inimeste Koda lähetab 2024. aastal USA saatkonna toel neli toredat inimest 20-sse erinevasse Eesti maapiirkonna kooli külalistunde läbi viima. Külalistundide teemaks on “Seiklused kõige kiuste õnneliku mina poole”.
Igas koolis räägib üks lähetatu heaks kaaslaseks olemisest, enda kogemustest, puudega inimesena hakkamasaamisest, enda elu lõbusatest ja ka natuke keerulisematest seikadest, positiivsuse leidmisest ja hoidmisest.

Vaata esinejaid

Eesti Pimedate Liit kutsub osalema veebiseminaril 

Kutse veebiseminarile: töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise vaidemenetlustest

Kolmapäeval, 6. märtsil toimub Eesti Pimedate Liidus veebiseminar jurist Kristi Rekand (Eesti Puuetega Inimeste Koda) töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise vaidemenetlustest. Vaidemenetlusega on inimesel võimalus pöörduda haldusorgani poole, et vaidlustada talle tehtud otsus, näit ebarahuldav töövõime või puude raskusastme tuvastamine. Seminaril osaleja saab juhiseid, millele tugineda vaide koostamisel Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti otsustele. Seminari kestus: 90 min, millele järgnevad küsimuste- ja infominutid. Seminarid toimuvad Zoomi keskkonnas - link ning registreerimisvorm ilmuvad kodulehele ning Facebooki nädal enne seminari algust.

Registreeru seminarile
 

KOOSTÖÖPARTNERID

 

Eesti Kooriühingu aasta tegu 2023 on ühtekuuluvuskontsert "Mina olen olemas"

Eesti Kooriühing tunnustas ühtekuuluvuskontserti "Mina olen olemas" auhinnaga "aasta tegu". Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori, kammerkoori Encore ja Eesti Puuetega Inimeste Koja koostööprojekt, mille eesmärk oli tuua muusika ja luule kõikide inimesteni, sh vaegnägijad, vaegkuuljad ja liikumisraskustega inimesed.

Vaata kontserti
 

LIGIPÄÄSETAVUS

 

Riik hakkab arendama eesti viipekeelset tõlkerobotit

Seminari "Ligipääsetavuse sprint" logo koos aegadega: 20.veebruar algusega kell 11:30
 
 

Eesti Keele Instituudi (EKI) juhtimisel ja Riigikantselei avaliku sektori innovatsioonifondi rahastusel hakatakse arendama eesti viipekeelset tõlkerobotit, mis aitab edastada teavet viipekeelsele kogukonnale, kelle ligipääs ühiskonnaelule on infosulu tõttu olnud tugevalt pärsitud. Projekt on osa EKI programmist keeleliste erivajadustega eestimaalastele võrdsete võimaluste loomiseks. EKI keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juhi Kadri Vare sõnul on kurtide ühiskonnaelust eemalejäämine probleem üle kogu Euroopa Liidu. Viimastel aastatel järjest enam levima hakanud suured keelemudelid annavad lootust selle probleemi lahendamiseks.

Loe rohkem
 

OSALEMISEKS

 

HEVI mess juba 14.märtsil kell 11-14

sündmuse info pildil: HEVI mess 14.märtsil kell 11-14 Astangu keskuses (Astangu 27, Tallinn)

Kohal on kutseõppeasutused ja karjäärinõustajad, kes aitavad toevajadusega noorel leida just tema jaoks sobiva eriala ja õpikeskkonna. Lisaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele on kutseõppeasutustest esindatud Tallinna Kopli Ametikool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Räpina Aianduskool. Karjäärialast nõu annavad Eesti Töötukassa karjäärinõustajad.

Vaata päevakava

"Tajuleebe tantsulugu" on Eesti esimene lavastus, mis on loodud spetsiaalselt autistlikele ja intellektipuudega lastele

"Tajkuleebe tantsuetenduse" kostüümides esinejad: kunigas, keebiga mees ja naisballetitantsija

Koos Rahvusooper Estonia artistidega viiakse väikesed vaatajad imelisele rännakule - alates kuningalossi saalist kuni metshaldja maagilisse metsa ja muinasjutulise järve äärde, kus elab kaunis luik.

Lapsed ei pea lihtsalt istuma, vaid on oodatud etenduse käigus tantsijatega koos liikuma! Teise poole lõbusas osas on kõigil võimalus proovida balletiseelikuid ja kuningakroone ning tunda end nagu tõelised artistid.

Ainulaadne elamus põhineb haridusprojektil "Balletilugu", tuues kunsti lähemale neile, kes seda kõige enam vajavad. Ära jäta kasutamata võimalust kogeda midagi tõeliselt erilist!

Osta pilet või vaata lisaks

1.-2.märts toimub soolise võrdõiguslikkuse konverents

1.-2. märtsil toimuval konverentsil edendatakse arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks ja selleks, kuidas vähendada soolist vägivalda ja parandada mitmekesisust. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, perekonnas, äris ja poliitikas, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Soolise võrdõiguslikkuse konverentsi 2024. aasta peateema "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja soopõhise vägivalla vähendamine/ennetamine". 1. märtsil kell 12-13 toimuval paneeldiskussioonis "Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamise" osaleb teiste panelistide hulgas ka Eesti Puuetega Inimeste Koja jurist Kristi Rekand. 

Vaata lähemalt ja registreeru

Puhta Vee teemapark Lääne-Virumaal viib läbi looduskaitsekuu ja kaitsealade päeva

Pilt Puhta Vee teemapargist Lääne-Virumaal

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Tule osale teemapäeval 25.mail ja veeda üks mõnus päev looduses! Ratastoolirada ja meelteaed pakuvad võimalusi osalemiseks ka puuetega inimestele. 

Vaata lähemalt
 

TEADLIKKUS

 

Töötukassal on valminud teadlikkust tõstvad õppevideod

Pildil on Täätukassa konsultant YouTube videoseeriast, mille eesmärk on pakkuda tuge õppija toetamiseks. Naisel on musta raamiga prillid ja kergelt läbipaistevvõrgu-motiividega tume pluus. Juuksed on helepruunid, lokkis poisipea

Töötukassal on valminud õppevideod „Tuge vajava õppija toetamine karjääriteel“. Eesti Töötukassa jaoks on oluline toetada igat õpilast tema haridustee valikute tegemisel, osutades karjääriteenuseid. Karjäärispetsialistid märkavad oma töös tihti noorte ja nende lapsevanemate kimbatust ja muret. Ei olda kindel milliseid valikuid teha ning kuidas neid ellu viia. Kasvamas on ka nende õpilaste hulk, kes vajavad lähtuvalt oma eripäradest õpingutes ning edasistes valikutes täiendavat tuge.

Vaata YouTube´is
 

EPIKODA NÕUSTAB

 

Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Puude raskusastet omavad inimesed saavad esmast tasuta õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koja vahendusel. Justiitsministeeriumi toetusel annab 2025nda aastani puuetega inimestele õigusnõu Õigusteenuste Büroo.

 

Õigusnõustamisele on õigus inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.

 

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

 

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti (viipekeeles):

Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Puude raskusastet omavad inimesed saavad esmast tasuta õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koja vahendusel. Justiitsministeeriumi toetusel annab 2025nda aastani puuetega inimestele õigusnõu Õigusteenuste Büroo.

 

Õigusnõustamisele on õigus inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.

 

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

 

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti (viipekeeles):

Loe edasi

Kuula EPIKoja podcasti tasuta õigusnõustamisest SA ÕTB juhi Hille Rauaga

EPIKoja taskuhäälingu järjekordses osas on saatejuht Jakob Rosinal külas SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud. EPIKoda on aastast 2017 pakkunud koostöös SA Õigusteenuste Bürooga Justiitsministeeriumi rahastatud tasuta õigusnõustamise teenust puuetega inimestele. Millised on puuetega inimeste peamised õigusalased probleemid ja millist abi saab SA Õigusteenuste Büroo neile pakkuda- sellest kõigest saates juttu tulebki. 

Kuula/vaata podcasti siit
 

KES ME OLEME?

 

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.