EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI JUUNI 2024

 
 
 

EPIKOJA UUDISED

 

Maarja Krais-Leosk: vähem bürokraatiat aitab raha vabastada teenuste jaoks

Pildil EPIKoja tegevjuht Maarja Krais-Leosk Vikerraadio stuudios

Abi andmine erivajadusega inimesele ei tohiks sõltuda sellest, kui hästi kohalik omavalitsus seadust tunneb või täidab. Nii leidis Riigikontroll oma hiljutises auditis. Eesti Puuetega Inimeste Koda kirjutas seepeale avaliku kirja, kus nendib, et riik on abivajajad üksi jätnud. Kuula lähemalt Vikerraadiost.

Kuula saadet

Pöördumine seoses rehabilitatsiooniteenuste reformiga

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pöördus Sotsiaalministeeriumi poole seoses rehabilitatsiooniteenuste reformiga. Kuigi EPIKoda on nõus reformi eesmärgiga muuta inimese jaoks teenuse saamist lihtsamaks ja loogilisemaks, tahame rõhutada, et reformi läbi viimine peab olema põhjalikult kaalutletud, muudatused sihtgruppidele ja osapooltele üheselt arusaadavalt ja mõistetavalt kommunikeeritud.

Loe edasi

EPIKoda avaldas arvamust sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule (päeva- ja nädalahoid)

Peale eelnõu riigikokku liikumist tuli meile halvaks üllatuseks asjaolu, mida ühelgi kohtumisel ametnikud välja ei toonud ning mida eelnõu seletuskirjas analüüsitud pole. Nimelt on tänase korralduse järgi päeva- ja nädalahoidu võimalik inimesel saada lisaks teenuseosutaja juures ka oma kodus, kuid suheldes teenuseosutajatega on Sotsiaalkindlustusameti töötajad teavitanud, et uue regulatsiooniga see võimalus kaob. EPIKojal puudub ülevaade, kui palju selliseid inimesi täna teenusel on ja kui palju see inimesi koheselt mõjutaks? See on oluline aspekt ja eelnõu vajaks sellekohast täiendamist ja ülevaatamist.

Loe edasi

EPIKoja arvamus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõule

 EPIKoja võrgustikust avaldasid arvamust mitmed organisatsioonid, teiste hulgas näiteks Eesti Pimedate Liit ja Eesti Psüühikahäirega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liit. Eelnõu on EPIKoja võrgustiku sihtgruppide vaatest kauaoodatud, kuna muudatustega saavad teiste kõrval ka erivajaduse ja kroonilise haigusega inimeste huvid ja õigused poliitikakujunduses arvesse võetud. Puude, kroonilise haiguse ja terviseprobleemiga inimesed ei vaja privileege, vaid teistega võrdseid võimalusi oma igapäevaelu korraldamiseks, ühiskonnaelus kaasatult tegutsemiseks.

Loe edasi
 

SOTSIAALVALDKOND

 

President jättis 25. juunil oma otsusega mootorsõidukimaksu seaduse välja kuulutamata

Pildil EPIKoja tegevjuht Maarja Krais-Leosk Vikerraadio stuudios

President Alar Karis jättis mootorsõidukimaksu seaduse välja kuulutamata, kuna see rikub puuetega inimesi puudutavas osas võrdse kohtlemise põhimõtet ja pole kooskõlas põhiseadusega. Maarja Krais-Leosk: loodetavasti ei kaotata automaksu muudatustega seoses toetusi. Kuula Vikerraadio saatest lähemalt.

Kuula saadet Vikerraadios

Loe Postimehe arvamuslehel ilmunud järelhüüet Hagi Šeinile

Fotos EPIKoja üks asutajatest Hagi Šein

Eesti Puuetega Inimeste Koja üks asutajatest ning esimene juhatuse esimees Hagi Šein on lahkunud. Eesti taasiseseisvumise aegu hakkas jää liikuma kõigis sektorites. Hagi Šein teleinimese ja Prillitoosi saatejuhina tõi puuetega inimeste teemad ekraanile. Lisaks saatele toimus palju üritusi, kus puuetega inimesed said kodudest välja ning kogu valdkonnale tuli tähelepanu juurde.

Loe Postimehest
 

LIGIPÄÄSETAVUS

 

Kuumad suveilmad ja põhjus minna Pärnusse

Pärnu keskrannas avati 30. juunil erivajadustega inimestele mõeldud rannaala. Nii saavad nüüdsest liikumisraskustega inimesed, eeskätt ratastooliga liikujad, minna turvaliselt merre suplema. Rannapaviljonis on võimalus riided ära vahetada, olemas lingtõstuk, millega saab tõsta inimese tavalisest ratastoolist ujuvasse ratastooli.

Loe lisa

Vasta küsitlusele: Valimistel osalemine ja ligipääsetavus

Eesti Puuetega Inimeste Koda soovib kaardistada valimistel osalemise või mitteosalemise põhjuseid. Vastates alltoodud küsimustikule, aitate tuua tähelepanu probleemkohtadele. Vastamine võtab aega kuni 5 minutit. Vastuseid ootame kuni 28. juulini.

Vasta küsitlusele
 
 
 

ÜRITUSED

 

Heategevuslik perepäev Visklas toob kokku pere ja sõbrad!

5. juulil kell 14:00 kuni 19:00 toimub Visklas, Harjumaal lõbus heategevuslik perepäev, kus kõik on oodatud veetma kvaliteetaega koos pere ja sõpradega. Üritusele võib kaasa võtta piknikukorvi ja nautida üheskoos mõnusat suvepäeva.

Üritus on heategevuslik, mis tähendab, et kogutakse annetusi kohaliku kogukonna toetuseks. See on suurepärane võimalus veeta aega lähedastega ja samal ajal anda tagasi kogukonnale.

Üritus toimub vaid hea ilmaga. Juhul kui ilm peaks minema vihmaseks, jääb üritus ära. Ürituse kohta lisainfo saamiseks või küsimuste korral võtke ühendust korraldaja Ott Ontoniga telefonil +372 59074582.

Vaata lisa
 

EPIKODA NÕUSTAB

 

Tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele

Fotol on kutse veebiseeminarile ning sündmuse info. LIsaks on pildil Kristi Rekand, tumesinise pintsaku ja musta ümara kaelusega t-sõrgiga. Juuksed on sirged ja lahti, langevad rinnale.

Eesti Puuetega Inimeste Koda osutab alates 2024. aasta algusest tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele, kellel on tekkinud küsimus või probleem riigi või kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste saamisel.

Loe lähemalt

Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Puude raskusastet omavad inimesed saavad esmast tasuta õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koja vahendusel. Justiitsministeeriumi toetusel annab 2025nda aastani puuetega inimestele õigusnõu Õigusteenuste Büroo.

 

Õigusnõustamisele on õigus inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.

 

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

 

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti (viipekeeles):

Loe edasi

Kuula EPIKoja podcasti tasuta õigusnõustamisest SA ÕTB juhi Hille Rauaga

EPIKoja taskuhäälingu järjekordses osas on saatejuht Jakob Rosinal külas SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud. EPIKoda on aastast 2017 pakkunud koostöös SA Õigusteenuste Bürooga Justiitsministeeriumi rahastatud tasuta õigusnõustamise teenust puuetega inimestele. Millised on puuetega inimeste peamised õigusalased probleemid ja millist abi saab SA Õigusteenuste Büroo neile pakkuda- sellest kõigest saates juttu tulebki. 

Kuula/vaata podcasti siit
 

KES ME OLEME?

 

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.