EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI JAANUAR 2023

 
 
 

EPIKODA

 

 Riigikogu valimised 2023

Hea 2023. aasta Riigkogu valimiste valija!

Valimas käiakse lihtsal põhjusel - et täita kodanikukohust ja osaleda elukeskkonna kujundamisel oma hääle ja toetuse andmisega erakonnale, kelle vaated ühtivad kõige enam sinu isiklike vaadetega. Erakondade valimisplatvormid on sel aastal põhjalikud ning puuetega inimeste ja kroonilistele haigetele vahetut huvi pakkuvaid teemasid on vähemal või rohkemal määral kajastatud kõikidel programmides. Oleme all välja toonud tutvumiseks kõikide erakondade valimisplatvormide aadressid, millega soovitame tutvuda aegsasti enne valimisi.

Riigi valimisteenistusel koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga on valminud õppevideod, et ka valimisjaoskondades pöörataks rohkem tähelepanu puuetega inimeste vajadustele ja ligipääsetavusele. Videod on suunatud küll jaoskondade komisjonide liikmetele, kuid neid on vaatama oodatud kõik! Olete oodatud videosid ka oma kogukondades jagama.

Õppevideod valimisjaoskondade töötajatele puuetega inimestele ligipääsetavuse tõstmiseks

Pildil on silt, mis viitab valimisjaoskonnale ja näitab noolega suunda vasakule

Nägemispuue: https://youtu.be/LqkSSvjygJg

Intellektipuue: https://youtu.be/vcmgZEdA_O8

Liikumispuue: https://youtu.be/B8dcycCC-Xc

Kuulmispuue: https://youtu.be/w7AF0OU9tYo

 

Erakondade valimisprogrammidega on võimalik tutvuda allolevate linkide kaudu

Erakond Sotsiaaldemokraadid

https://valimised.sotsid.ee/wp-content/uploads/2023/01/SDE-2023-programm_A4.pdf

Sotsiaaldemokraatide üldkogul esitatud valimislubadusi saab näha ka eesti viipekeeles https://www.facebook.com/sotsdem/videos/909031653613473

Reformierakond https://reform.ee/riigikogu-valimised-2023/valimisprogramm/

Eesti Keskerakond 

https://riigikogu.keskerakond.ee/et/keskerakonna-valimisplatvorm

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

https://ekre.ee/ekre_2023_aasta_riigikogu_valimiste_programm/

Isamaa Erakond https://isamaa.ee/rk23/programm/

Eestimaa Rohelised https://rohelised.ee/programm/

Erakond Eesti 200 https://www.eesti200.ee/programm

Parempoolsed https://parempoolsed.ee/riigikogu-valimised-2023/programm/

Haruldaste haiguste ravi kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud Eestis

Rahvusvahelisele harvikhaiguste päevale pühendatud konverents: ,,Haruldaste haiguste ravi kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud Eestis’’ toimub teisipäeval, 28. veebruaril 2023. a. Tallinnas Radisson Collection hotelli konverentsikeskuses.

Kava leiate siit. Registreerimine konverentsile toimub siin.  

Ootame aktiivset osavõttu! Kohtumiseni konverentsil

EPIKoja arvamus ühistranspordiseaduse muutmise eelnõule

Puuetega inimesi on Eestis ligi 130 000 (ca 10% Eesti rahvastikust), nende hulgas umbes 13 500 on sügava puudega. Kahjuks on ühistranspordiseaduse (edaspidi ÜTS) muutmise seaduse eelnõu väga hea näide väga halvast kaasamisest. Puuetega inimesi ei ole plaanitavast muudatusest teavitatud ega kordagi arutama palutud. Oleme äärmiselt nördinud, et puuetega inimeste transpordi küsimusse on suhtutud jõupositsioonil olles üleolevalt ja läbimõtlematult. Tahame rõhutada, et isegi, kui hea õigusloome tava järgi konkreetne eelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamist ei eelda, siis igasugune hea õigusloome koostamise ja kaasamise tava näeb ette sihtgruppide kaasamist, vajadusel kohtumisi ja kokkuleppeid, eriti olukorras, kus see mõjutab haavatavat sihtgruppi. EPIKoja võrgustik ei saa sellise töö, kaasamise viisi ega mõjude hindamisega nõus olla.

Kuula ka ERRi uudist https://www.err.ee/1608846319/sikkut-otsime-lahendust-et-lastel-ja-puudega-inimestel-jaaks-tasuta-soit

Loe edasi

Seadus ootab muutmist: segane seis puudega inimeste ja laste tasuta bussisõitudega

Eestis on ühistranspordiseadusega pandud bussivedajatele kohustus, et eelkooliealisi lapsi ja puudega inimesi tuleb tasuta vedada ning seda kulu vedajale ei hüvitata. Euroopa Kohus otsustas, et see ei ole õige.

Loe edasi Postimehest

Kuhu kaovad puuetega inimesed?

pildil on ratastoolis punase pusaga mees, kes istub vaataja poole seljaga

Eesti Puuetega Inimeste Koda möönab, et puuetega inimeste statistiline arv küll väheneb, samas jõuab nendeni palju inimesi, kes peavad võitlema selle eest, et endale rahuldav puude raskusaste saada. Sotsiaalkindlustusamet sõnab vastu, et kõik protsessid on alati inimesepõhised. 

Loe edasi

Maarja Krais-Leosk: Erivajadusega lapsega tuleb julgeda kodust välja minna

pildil on Maarja Krais-Leosk Vikerraadio eetris

Puuetega inimeste osakaal Eesti rahvastikust on ligi 10%. Kuidas rääkida lastele erivajadustega inimestest ning mismoodi nendega suhelda, arutleti Vikerraadios Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Maarja Krais-Leoskiga.

Kuula saadet

Eesti Puuetega Inimeste Kojas käisid külas Rapla Vahtra Tugikeskuse tegusad inimesed

pildil on Rapla Vahtra Tugikeskuse lihtsa keele tõlkimise meeskond, Kerttu Rakke ja Janek Muru ning Maarja Krais-Leosk ja Mari Puuram EPIKOjast

Eesti Puuetega Inimeste Kojas käisid 30. jaanuaril külas Rapla Vahtra Tugikeskuse tegusad inimesed, nende toredad tegevusjuhendajad ja Vaimupuu eestvedajad. Just pildil olev seltskond on vastutav selle eest, et lihtsas keeles info leviks. Ka Sinuga ajakirja lihtsas keeles kokkuvõtted on tehtud samade inimeste poolt. Vahtrakad ütlesid, et tekstide tõlkimine on nende jaoks väga huvitav, selle töö käigus saab palju uusi teadmisi. Aitäh tegevusjuhendajatele, kelle tugi, suunamine, soe suhtumine ja võrdne kohtlemine mängivad tekstide valmimisel tähtsat rolli.

Lihtsa keele kohta loe https://vaimupuu.ee/rubriik/lihtne-keel/

Viimast Sinuga ajakirja loe https://sinuga.epikoda.ee/

Loe rohkem SIIN

Tööpakkumine: EPIKoda otsib oma meeskonda tervishoiualase huvikaitse nõunikku

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) otsib uut kolleegi, kelle peamiseks vastutusvaldkonnaks on tervishoiualane huvikaitse.

Tööülesannete kirjeldus:
• tervishoiualane huvikaitsetöö – valdkonna arengukavade ja õigusaktide analüüs, ekspertarvamuste koostamine koostöös EPIKoja liikmesorganisatsioonidega, nõustamine, koolitamine, EPIKoja esindamine töörühmades;
• EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide arendustegevused;
• puuetega inimeste ja krooniliste haigete nõustamine;
• põhitegevust toetavate arendusprojektide ja kommunikatsioonitegevuste algatamine ja elluviimine.

Loe töökuulutust SIIN

Tööpakkumine: EPIKoda otsib oma meeskonda toetuste- ja teenustealase huvikaitse nõunikku

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) otsib uut kolleegi, kelle peamiseks vastutusvaldkonnaks on toetuste- ja teenustealane huvikaitse.

Tööülesannete kirjeldus:
• toetuste- ja teenustealane huvikaitsetöö – valdkonna arengukavade ja õigusaktide analüüs, ekspertarvamuste koostamine koostöös EPIKoja liikmesorganisatsioonidega, nõustamine, koolitamine, EPIKoja esindamine töörühmades;
• EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide arendustegevused;
• puuetega inimeste ja krooniliste haigete nõustamine;
• põhitegevust toetavate arendusprojektide ja kommunikatsioonitegevuste algatamine ja elluviimine.

Vaata töökuulutust SIIN
 

LIIKMED JA KOOSTÖÖPARTNERID

 

Õiguskantsleri Büroo kutsus kokku Puuetega Inimeste Nõukoja, et arutada kultuuri ligipääsetavust

Koosolek toimus 26. jaanuaril Õiguskantsleri Büroos kohapeal. Kutsutud olid nõukoja liikmed, Kultuuriministeeriumi asekantsler Taaniel Raudsepp, Lili Tiri Sotsiaalministeeriumist, Mari Puuram EPIKojast ja Kristiina Alliksaar, 

Vanemuise teatrijuht.

Nõukoja liikmetest koosnenud töögrupid kaardistasid nende jaoks olulisemad kultuurivaldkonna probleemid ning Õiguskantsleri Büroo puuetega inimeste valdkonna juht Liisi Uder edastab tehtud ettepanekud kultuuriministrile.

Eesti Autismiliit annab teada: Eesti keelde on tõlgitud uus raamat autismispektri häiretest

Raamatu "ESSENCE: autism ja teised neuroarengulised seisundid. Christopher Gillberg kirjeldab ESSENCE'i elukestvat prognoosi, uurides nende seisundite ja nendega kaasnevate sümptomite koosesinemist. Kuigi diagnoose ravitakse sageli eraldi, esitab Gillberg need probleemid ühtses kontekstis ning soovitab ravi ja tuge tervikliku lähenemisviisi alusel. See raamat näitab vajadust terviklike, kogu inimest hõlmavate sekkumiste ja hinnangute järele, et parandada sellesse rühma kuuluvate inimeste arengutulemusi.

Raamatu tellimiseks võtke ühendust Autsimisliidu meiliaadressil, täpsema info leiate ka meie veebilehel www.autismiliit.ee rubriigist Publikatsioonid/Raamatud.

Loe edasi

Eesti Töötukassa avas Saaremaal fotonäituse "Puue ei ole alati silmaga nähtav"

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Töötukassa Saaremaa osakond avasid fotonäituse „Puue ei ole alati silmaga nähtav“. Fotonäitusest võtab osa 14 puuetega inimeste võrgustiku esindajat, kes jagavad avatult oma elukogemusi nii kogelusest, fibromüalgiast, kurtusest kui ka teistest kroonilistest haigustest või erivajadustest.

Näitus on avatud Eesti Töötukassa Saaremaa osakonnas kuni 31.03.2023.

Loe edasi
 

LIGIPÄÄSETAVUS

 

Avaliku sektori digiligipääsetavus vajab veel parendamist

Näide ligipääsetavast spordisündmusest, kus vaatajad näevad läbi piirdeta aia võistlust

Värskelt avaldatud aruandest „Eesti avaliku sektori digiligipääsetavus 2022. aastal“ selgub, et kuigi üldjuhul olid kõik testitud avaliku sektori e-teenused, veebid ja mobiilirakendused mingil määral digiligipääsetavad ja kasutatavad ka erivajadustega inimestele, tuvastati mitmesuguseid puudujääke. „Järelevalve tulemused näitasid, et digikeskkondade ligipääsetavus avalikus sektoris on teinud küll edusamme, kuid rõõmustamiseks on veel vara – paljud kitsaskohad vajavad siiski tähelepanu. See tähendab eelkõige, et puuetega inimestel ja vanemaealistel – kes moodustavad laias laastus umbes kolmandiku Eesti elanikkonnast – on veel keeruline ja kahjuks kohati isegi võimatu kasutada avaliku sektori e-teenuseid, veebe ja mobiilirakendusi. Näiteks on vaegnägijatel vaja tekste lugemiseks suurendada, aga sisu halva kohanduvuse tõttu kipuvad suurendatud tekstid osaliselt peitu minema,“ selgitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) digiligipääsetavuse ekspert Harri Puskar.

Loe edasi

Leidis aset sündmus "teater.ligipääsetavus"

Eesti Teatri Agentuur korraldas koos Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendusega teemapäeva „teater | ligipääsetavus“. Teemapäeva eesmärk oli tuua kokku erivajadustega inimeste esindajad ja teatrid, et ühiselt arutada, milline on olukord Eesti teatrite ligipääsetavusega ning mida saaksime tulevikus paremini teha, et teatriskäik oleks erivajadusega inimesele mugavam ja meeldivam kogemus.

Vaata järele YouTube kanalilt https://www.youtube.com/watch?v=XyTXKISY9gY

Paralümpiakomitee kutsub ligipääsetavuse seminarile 14. veebruaril

Tüdruk ratastoolis, kaks blondi patsi kalasaba kujul valge särgi taustal, proovib takistusterada läbida

Eesti Paralümpiakomitee korraldab sõbrapäeval, 14. veebruaril Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoones spordi ligipääsetavuse seminari.

Seminari eesmärgiks on tõsta spordialaliitude, klubide, spordirajatiste omanike ja haldajate ning teiste spordiga seotud organisatsioonide teadlikkust ligipääsetavuse olulisusest ning tutvustada praktilisi võimalusi ja lahendusi ligipääsetavuse parandamiseks.

Seminar toimub inglise keeles. Osalejatele pakutakse nii sünkroontõlget eesti keelde, viipekeele tõlget kui ka kirjutustõlget kuulmislangusega inimestele. Seminaril osalejatele väljastatakse TLU täiendkoolituse tõend.

Vaata kava, ürituse infot ja osta pilet siin: https://fb.me/e/2KXmAZalA

Vaata sündmuse Facebooki lehte ja kava SIIN

Tallinna-Kärdla lennuliin saab seitsmeks kuuks suurema lennuki

Pildil on Kärdla lennujaama hoone ja peasissepääs

Transpordiamet sõlmis Tallinna–Kärdla lennuliinil ajutise avaliku liiniveo lepingu Diamond Sky OÜ-ga. Leping sõlmiti seitsmeks kuuks ja lennuliinil hakkab lendama 33-kohaline lennuk Saab 340A.

"Ajutise lepingu sõlmimisega tagame katkematu lennuühenduse Hiiumaa ja mandri vahel vaatamata ajaolule, et Tallinna-Kärdla lennuliini riigihange vaidlustati," selgitas transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas. Hanke vaidlustamisel oli oluliseks riigi poolt pakutava avaliku teenuse ligipääsetavuse tagamine ratastooliga reisijatele. Reisijateveo tingimused avaldatakse lähima nädala jooksul ning Diamond Sky poolt opereeritavale SAAB 340 lennukile on võimalik tulla ka kokkupandava ratastooliga.

Loe edasi

Elron: 2024. aasta detsembrist kõik istekohad nummerdatud, märgistatud kohad ratastoolis reisijatele ja eraldi söögi-joogi ala

Pildil on Balti jaamas seisvad Elroni rongid. Rongid asuvad kõrvuti kolmekesi, oranžid nagu porgandid, hallikasvalge jaama hoone jääb vasakule.

Rongidesse tulevad laiemad sisenemisalad, rohkem ruumi ratastele ja lapsevankriga reisijatele ning märgistatud kohad ratastoolis reisijatele. Uutes rongides on kõik istekohad nummerdatud ja lisandub ka eraldi söögi-joogi ala.

Loe edasi
 
 
 

PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSED

 

2023. aastast jõustuvad olulised muudatused puuet taotlevate laste ja puudega täisealiste jaoks

13.04.2022 vastu võetud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega parandati riigi ja kohalike omavalitsuste vahelist andmevahetust. Muudatuse aluseks on varasemad analüüsid ja raportid ning abivajajate kogemused, mis näitavad, et puudega inimeste ligipääs sotsiaalteenustele on takistatud erinevatel põhjustel, sh keeruline asjaajamine abi taotlemisel ja vähene teadlikkus sotsiaalteenuste olemasolust.

Muudatuse tulemusena tekib omavalitsustele parem ülevaade enda piirkonnas elavatest lastest, kellele on puude raskusastet taotletud ja täisealistest, kellel on puue tuvastatud. Andmete edastamise eesmärk on pakkuda puudega inimestele ennetavat ja terviklikumat abi KOV-i ja riigi koostöös ning senisest lihtsamat asjaajamist.

Loe edasi

Podcast: Disability rights in Estonia

Podcasti tegev neiu istub laua taga, mikker ja sülearvuti ees

The Tallinn University Podcast with Terry McDonald seeks to shed light on the research and activism taking place in Estonia; in this episode, we talk to Meelis Joost, the chairman of the Estonian Chamber of Disabled People, about the evolution of the rights of people with disabilities over the years and the current state of disability accommodation and inclusivity.

Kuula saadet
 

EPIKODA NÕUSTAB

 

Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

EPIKoda pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele.

 

Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks. Nõustamisele eelregistreerimiseks helista telefonil 671 5909 või kirjuta noustaja@epikoda.ee

Loe edasi

Kuula EPIKoja podcasti tasuta õigusnõustamisest SA ÕTB juhi Hille Rauaga

EPIKoja taskuhäälingu järjekordses osas on saatejuht Jakob Rosinal külas SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud. EPIKoda on aastast 2017 pakkunud koostöös SA Õigusteenuste Bürooga Justiitsministeeriumi rahastatud tasuta õigusnõustamise teenust puuetega inimestele. Millised on puuetega inimeste peamised õigusalased probleemid ja millist abi saab SA Õigusteenuste Büroo neile pakkuda- sellest kõigest saates juttu tulebki. 

 

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti (viipekeeles)

Kuula/vaata podcasti siit

Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Justiitsministeeriumi toetusel annab järgmisel kolmel aastal erivajadustega inimestele õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koda koos Õigusteenuste Bürooga.

 

Õigusnõustamisele on õigus inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.

 

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Loe edasi
 

KES ME OLEME?

 

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.