EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI MÄRTS 2021

 
 
Illustratsioon: inimfiguurid jalutamas, üks inimene koos koeraga istumas pingil.
 
 
 
 
 

OLULINE

 
 
 

Eesti riik annab ÜRO-le aru puuetega inimeste õiguste tagamisest

12. märtsil algas Eesti riigi puuetega inimeste konventsiooni täitmise raporti kaitsmine ÜRO puuetega inimeste komitees, mis jätkub 15. ja 17. märtsil. Riigi raporti kaitsmisele on eelnenud mitmeaastane protsess, mille olulise osana on Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitanud ÜRO-le variraporti, juhtides tähelepanu peamistele probleemkohtadele konventsiooni täitmisel Eestis.

Loe edasi
 
 
 

EPIKOJA TEGEMISED

 

Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga

 

EPIKoja tegevmeeskond kohtus 3. märtsil haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Kohtumisel räägiti alushariduse seaduse eelnõust, erivajadustega laste integreeritud teenuste mudelist ning kaasavast haridusest tervikuna. 

Loe edasi
 

Kohtumine sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga

 

EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht ja peaspetsialist Tauno Asuja kohtusid 17. veebruaril sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning ministri nõuniku Anniki Laiga. EPIKoda tõi kohtumisel esile peamisi murekohti puuetega ja erivajadustega inimeste eluolus ning kuulas valitsuse plaane.

Loe edasi
 

AJAKIRI SINUGA

 

Harvikhaiguste päeva eel ilmus Eesti esimene harvikhaiguste teemaline ajakiri

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Eesti Agrenska Fondiga andis välja ajakirja Sinuga harvikhaiguste teemalise erinumbri, et pakkuda infot ning tuge harvikhaigetele ja nende peredele.

Loe ajakirja veebis
 

VIDEO

 

Viipekeeles jäätmete sorteerimisest

Kuhu käivad meie igapäevased jäätmed? Praktiline info viipekeeles Keskkonnaministeeriumilt.  

Vaata videot
 
 
 

HUVITAV

 
 
 

Euroopa Komisjon tutvustab puuetega inimeste õiguste strateegiat aastateks 2021–2030

 

Euroopa Komisjon esitas ambitsioonika puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030. Strateegia eesmärk on tagada puuetega inimeste igakülgne osalemine ühiskonnaelus võrdselt teistega nii ELis kui ka muudes riikides. 

Loe edasi
 

Puueteteemalised uudised

 

Ilmus uus blogi PuudeUudised, mis uueneb igal esmaspäeval kella 12 paiku ning kuhu on kokku kogutud eelmisel nädalal Eestis ilmunud või Eestiga seotud puueteteemalised uudised.

Loe edasi
 
 
 

KASULIK

 
 
 

Piirangute erandid puuetega ja erivajadustega inimeste tegevustele märtsis 2021

Uutes koroonapiirangutes, mis kehtivad alates 11. märtsist 2021, on ette nähtud erandid puuetega ja erivajadustega inimeste tegevustele. Koostöös õiguskantsleri kantseleiga on EPIKoda täpsustanud ja selgitanud, mida erandid täpsemalt tähendavad.

Loe edasi
 

HEV laste erisused piirangutes

Alates 11.03 peavad 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele, huviharidus ja -tegevus, noorsootöö ning täiendkoolitused ei ole sisetingimustes lubatud. Piirangud ei laiene erivajadusega inimestele ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele kui täidetakse ohutustingimusi.

Loe edasi
 

"Kui riik keerab selja, pöördu julgelt Lastefondi poole!"

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kutsub oma selle aasta põhikampaanias “Kui riik keerab selja” kõiki peresid, kelle lapse ravi, ravimi, abivahendi või teraapia eest riik või omavalitsus ei tasu, julgelt fondi poole pöörduma. Kui tavapäraselt on heategevuskampaaniate eesmärk annetusi koguda, siis seekord on eesmärk vastupidine – leida üles abivajajad ja neid aidata.

Loe edasi
 
 
 

EPIKODA NÕUSTAB

 

Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

 

EPIKoda pakub tasuta nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. 

 

Nõustamine toimub ainult eelregistreerimise alusel, registreerimiseks palume helistada 671 5909 või saada e-kiri aadressile noustaja@epikoda.ee

Loe edasi
 

KES ME OLEME?

 

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.