EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI MAI 2024

 
 
 

EPIKOJA UUDISED

 

Kas riik on jätnud erivajadusega inimesi üksi?

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) vastuskaja Riigikontrolli aruannetele riigi ja kohalike omavalitsuste tegevustest erivajadustega inimeste toetamisel.

Kui suures pildis riik tegutseb ja toimetab selle nimel, et inimese jaoks abi saamist lihtsamaks muuta, siis tegelikult on meil jätkuvalt hulk asju erivajadusega inimese jaoks kehvasti ja oleks ehk liiga enesekindel väita, et riik pole erivajadusega inimesi jätnud abita. Toome mõned näited praktikast, mis on paljude erivajadustega inimeste jaoks igaäevased mured.

Loe edasi

EPIKoda andis sisendit ÜRO Lapse õiguste konventsioonile 

ÜRO LAPSE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI TÄIENDAV ARUANNE EESTI VALITSUSVÄLISTE ORGANISATSIOONIDE TÄIENDUSED, KOMMENTAARID JA ETTEPANEKUD

 

Kas teadsid, et Eesti Vabariik esitas 2023. aastal ÜRO Lapse õiguste komiteele Eesti Vabariigi kombineeritud viienda kuni seitsmenda perioodilise aruande Lapse õiguste konventsiooni kohta, tuginedes aastate 2017–2022 tegevusele? Lastekaitse Liit koos teiste Eesti valitsusväliste organisatsioonidega esitas ÜRO-le oma täiendused, kommentaarid ja ettepanekud ÜRO Lapse õiguste konventsiooni rakendamise kohta Eestis?

Lisaks osalesid Helen Saarnik (Lastekaitse Liit) ja Kristi Kähär (EPIKoda) 2024 aasta veebruaris arutelul Genfis, ÜRO Lapse Õiguste Komitees, et vastata komisjoni liikmete küsimustele ning anda sisendit riigi eelolevaks istungiks.

Loe aruannet

EPIKoja pöördumine lapsevanemate jagatud hooldusõiguse korral puudega lapse sotsiaaltoetuste maksmisel

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine ning õppimise ja töötamise soodustamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu. Puudega lapse toetust makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks, toetus makstakse lapse, vanema või eestkostja arvelduskontole (PISTS § 1 lg 2, § 6 lg 1).

Loe pöördumist

Loe EPIKoja arvamust töötuskindlustuse seaduse muutmise seadusele

Arvamus on edastatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Täname Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) kaasamast. Töötuskindlustusega seotud teemad on meie sihtgruppide jaoks olulised.

Järgnevalt toome välja meiepoolsed ette- ja tähelepanekud.

Loe tähelepanekuid

EPIKoja pöördumine teenuse loomisega intellektipuude ja autismi diagnoosiga lastele

Pöördume Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt seoses sobiva teenuse ja toe puudumisega raskesti mõistetava käitumisega intellektipuude ja autismi diagnoosiga lastele. Jätkuvalt ei taga riik mõõduka ja raske intellektihäirega ja käitumishäiretega lastele ööpäevaringset teenust ilma nende vabadust piiramata ja lapsevanemate vanemlike õigusi peatamata. Tuletame meelde, et sellele on tähelepanu pööratud varasemalt ka ÜRO Puuetega Inimeste Komitee konventsiooni täitmise raportis.

Loe pöördumist

Kuidas oli korraldatud erivajadustega laste õppetöö haridustöötajate streigi ajal?

Eesti Puuetega Inimeste Koda viis läbi lühiküsitluse, et selgitada välja, kuidas oli korraldatud erivajadustega laste õppetöö haridustöötajate streigi ajal. Küsitlusele vastasid nii erivajadusega laste vanemad, HEV õppeasutused kui kohalikud omavalitsused.

Loe küsitluse kokkuvõtet

Olete oodatud jagama kogemust abivahendi kasutamisest

Pildil on üleskutse tekst

EPIKoda kutsub üles jagama kogemusi abivahendite kasutamisel, et iga erivajadusega inimene või lähedane saaks ideid täisväärtuslikumalt, lihtsamalt ja mugavamalt elamiseks ning teaks ka, kellelt, kust ja kuidas vajalikku abivahendit saada.

Täida küsimustik

EPIKoja patsiendi hariduspäev lükkub septembrisse

Registreerimislehe eelvaade Google formsis

Kahjuks lükkub 30. maiks planeeritud patsiendi hariduspäev seoses oluliste ettekandjate plaanide muudatustega septembrisse! Jagame uue toimumisaja kohta infot lähiajal, et saaksite märke varakult kalendrisse teha.

Aga et vajalik info seetõttu saamata ei jääks, kutsume teid osalema patsiendi hariduspäeva infotunnis patsiendikindlustuse teemal, kuhu oleme palunud rääkima Heli Paluste Sotsiaalministeeriumist. Arutelu toimub 30.05 kell 11:30–12:30 veebi vahendusel. Tagatud on viipekeele tõlge. Palun registreeri end kuulama, küsima ja mõtteid avaldama ja saadame enne kohtumist aruteluga liitumise lingi e-postile. Patsiendi hariduspäeva infotund toimub koostöös Ravimitootjate Liiduga.

Registreeru hariduspäeva infotunnile

Olete oodatud XXVIII puuetega inimeste kultuurifestivalile 01.juunil kl 11 Tartus, Vanemuise kontserdimajas

Üle-Eestiline puuetega inimeste kultuurifestival toimub 2024. aastal juba 28. korda. Tegemist on unikaalse ja kõige pikaajalisema traditsiooniga puuetega inimeste kultuurisündmusega Eestis, millel astuvad üles lauljad, tantsijad, instrumentalistid ja näitetrupid üle Eesti. Kõigile tasuta üritus toimub Vanemuise kontserdimajas ja on ligipääsetav.

Vaata päevakava
 

SOTSIAALVALDKOND

 

Riigikontroll: Paljudel omavalitsustel on tulnud ette olukordi, kus nad jätavad erivajadusega inimesele vajalikus mahus abi andmata

Riigikontroll väikese algustähega, eesti vapp must-valgel ning all inglise keelne kiri National Audit Office of Estonia inglise keeles

Riigikontrolli ülevaatest selgus, et valdav osa kohalikke omavalitsusi (KOV) järgib tervikliku abivajaduse väljaselgitamise põhimõtet ehk hindab inimese abivajadust laiemalt ja püüab leida talle vajaliku abi. Samas on probleeme

KOVide abivajaduse hindamise otsuste ehk haldusaktide vormistamisega. Riigikontrolli poolt KOVide seas läbi viidud küsitlusest ilmnes, et vähemalt 40% KOVides esineb risk, et inimesele ei selgitata, mis kaalutlustel ta abist ilma jäeti.

Loe edasi Riigikontrolli veebilehelt

Seaduseelnõu annab rohkematele inimestele kaitse diskrimineerimise eest 

Illustreeriv pilt

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo saatis kooskõlastusringile soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu, mis tagab parema kaitse diskrimineerimise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades, laiendab kaitstud inimeste ringi, toetab soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste edendamist ning parandab juurdepääsu kaupadele ja teenustele.

Sotsiaalministeeriumi veebilehele
 

LIGIPÄÄSETAVUS

 

Anna oma hääl Euroopa Parlamendi valimisnädal 3. juunist 9. juunini 2024

Valimisteni on jäänud 3 päeva, anna oma hääl

Peagi on aeg anda oma hääl ning aidata otsustada, millele peaks Euroopa Liit järgmise viie aasta jooksul keskenduma. Euroopa Parlament on avaldanud video, mis räägib sellest, miks on oluline valida (videol on eestikeelsed subtiitrid ja rahvusvaheline viipekeele tõlge). Euroopa Parlamendi valimisnädal on 3. juunist 9. juunini 2024. Euroopa Parlamendi valimisteenistusel on valminud lihtsas keeles materjalid valimistest kõikides Euroopa keeltes.

Loe uudist ja vaata lisa

Tutvu juhendiga: ligipääsetavuse tagamine valimistel

Euroopa Liidus elab üle 87 miljoni puudega inimese, aga valimiskampaaniad ei arvesta tihti erivajadustega. Valimisprotsessi igas faasis on  ligipääsu-probleeme, nt infost või valimisplatvormist osasaamine. Sel põhjusel on Euroopa Puuetega Inimeste Foorum andnud välja kommunikatsiooni ligipääsetavuse tagamiseks juhendi, millega on nüüd võimalik tutvuda ka eesti keeles. Kontrollnimekiri on loodud neile, kes on seotud valimiste või poliitiliste kampaaniatega, et tagada lihtne loetelu ja rakendatavad sammud, kuidas  jõuda sõnumitega erinevate vajadustega inimesteni. Nimekiri on jaotatud suhtlusviiside ja -vahendite järgi, et igaüks saaks lihtsalt tagada, et materjalid oleksid kättesaadavad ja mõistetavad kõigile. Hädavajalik puuetega inimestele, kasuks kõigile!

Vaata lisa

Tarbijakaitse uudiskiri: Olla ligipääsetav on mõtteviis

Pilt on dekoratiivne

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) uudiskirjas, mis on järjelt juba neljas, saab lugeda Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID tootejuhi ligipääsetavuse teekonnast, kuulata taskuhäälingus digiligipääsetavuse eksperdi Harri Puskarit rääkimas selles, mis ootab ees 2025. aastal ja tutvuda valdkondadega, millega TTJAs tegeletakse.

Liitu uudiskirjaga
Vaata videoid
 
 
 

TERVISHOID

 

Toimub 10. Ida-Euroopa ja Vahemere Tserbraalparalüüsi ja Arengumeditsiini Konverents 

Konverentsi kutse plakatina. Kirjas on "Väärtuspõhine tervishoid 2030", toimumise aeg 23.mai 2024 Tallinnas. Taustal on maakera ja omavahel ühendatud punktid kaardil, kus punktid on helendavad nagu taevatähed.

13.-15. juunil toimub Viru Hotellis esmakordselt Eestis tserebraalparalüüsiga tegelevaid arste ja teisi erialaspetsialiste ühendava rahvusvahelise organisatsiooni EEMCPDM ehk East European and Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine 10. konverents. Konverentsi kolmas päev 15.06 on patsiendipäev: „Patsiendid arstidele, arstid patsientidele."
Oodatud on patsiendid, lapsevanemad ning lähedased - kolmas päev on pühendatud teile! Paralleelselt toimub kaks sessiooni - üks inglise ja teine eesti keeles.

Loe lähemalt (ENG)

Soodusravimite nimekirja lisatakse Kaftrio ja Kalydeco

Pildil kaua võidelnud Maarja, kes saab nüüdsest Kaftrio ravimit Tervisekassa toetusel

Tervisekassa nõukogu 17.05.2024 otsusega tehti tervise- ja tööministrileettepanek täiendada RaKS § 43 lg 1 alusel kehtestatud ministri määrust (ravimite loetelu) alates 01.07.2024 ravimitega Kaftrio ja Kalydeco.

See tähendab seda, et Kaftrio ja Kalydeco lisatakse soodusravimite nimekirja ning inimesed, kellele on ravimid näidustatud, saavad neid edaspidiselt juba Tervisekassa toel.

Loe Maalehest

EPIKoda toetab Eesti Arstide Liidu ettepanekut mitte edasi lükata Patsiendikindlustuse seaduse jõustumist

EPIKoda toetab Eesti Arstide Liidu ettepanekut mitte edasi lükata Patsiendikindlustuse seaduse jõustumist, kuna seadust on ettevalmistatud pikaaegselt ja kindlustusseltsidel on aega olnud oma tegevusi korraldada. Patsiendid ja arstid on kauaoodatud seaduse jõustumise poolt. Info kohaselt selgub maikuu lõpus, kas seadus jõustub või mitte.

Loe Meditsiiniuudistest

 Positiivne muudatus haiguslehel viibimisest

Alates 15. maist 2024 saavad inimesed, kes on olnud haiguslehel rohkem kui kaks kuud, naasta tööle osalise koormusega või kergemaid ülesandeid täites, kaotamata seejuures oma sissetulekuid. Muudatuse eesmärk on vältida pikaajalist töövõimetust ja toetada tervenemist.

Sotsiaalministeeriumi kodulehele
 

ÜRITUSED

 

EPill - Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liit otsib kogemuslugude rääkijaid

EPILLI positiivne roosal taustal sõnum "Muuda elusid!"

EPill - Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liit otsib kogemuslugude rääkijaid, kes soovivad saada EPILL-i tulevasteks kogemussõna saadikuteks. See on sinu võimalus jagada oma lugu ja aidata teisi, kes võivad sinu kogemusest õppida, tuge ja inspiratsiooni saada. EPILL ootab Sind osalema kolmepäevases (3) koolitusprogrammis, mis toimub juba 6.-7. ja 14.juunil. Koolitusel töötame läbi sinu kogemusloo, et saaksid seda teistega jagada.

Vaata lisa

Kas mina olen esindatud? Noorte pilk demokraatiale ja Euroopa Parlamendi valimistele 2024

Konverents “Euroopa tuleviku kujundamine: Seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”, mis toimub 7-8. Juuni 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europa. Konverents on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning järelduste ja üldiste avalduste tegemiseks äsja lõppenud Euroopa Parlamendi valimiste, noorte kaasamise demokraatlikesse protsessidesse ja noorte kultuuris osalemise kohta. Lisaks sellele arendame noorte osalust, aidates kaasa aruteludele ja projektide arendamisele jätkusuutlikkuse ja kultuuri arendamise teemadel, kuna need teemad on praeguses elus väga olulised.

Registreeri konverentsile 3.juunini
Ürituse ajakava

14.-15.juunini toimub Tartus festival Soome-ugri päevad

NULA inkubaatori kutse, värviline plakat, kus on kokkuhoidvad ja kallistavad inimesed, toonid rohelised-valged-mustad ja oranžid.

14.-15. juunini toimub Tartus festival Soome-ugri päevad. Festival tutvustab soome-ugri põlisrahvaste loomingut ja pärandit. Kahe päeva jooksul toimub Eesti Rahvamuuseumis (ERMis):

 • koorimuusika kontsert, 
 • filmiprogramm (FUFF), 
 • õpitoad, 
 • ja konverents.

Ligipääsetavus

 • Puudega inimeste parkimiskohad.
 • Ligipääsetav tualett 0-korrusel, kuhu pääseb liftiga.
 • ERMis on ruumidevahelised ühendusteed takistusteta läbitavad. Välisuksel aitavad koolitatud vabatahtlikud.
 • Liikumisabivahendite kasutamise võimalus (2 ratastooli ja 2 rulaatorit)
 • Silmusvõimendi on ainult “Unustatud rahvaste” kontserdil (15. juunil)
 • FUFFi filmidel on eesti- ja/või ingliskeelsed subtiitrid
 • FUFFi õpitoad on eesti keeles koos ingliskeelse tõlkega
 • Seminar on eesti keeles koos ingliskeelse tõlkega. 

Kui vajad kontserdi külastamiseks saatja abi, siis võta julgelt ühendust. Soovist palun ette teatada vähemalt 5 tööpäeva varem telefonil +372 5667 2037 või lee.saarsen@tartu2024.ee.

Külasta ürituse lehte
 

EPIKODA NÕUSTAB

 

Tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele

Fotol on kutse veebiseeminarile ning sündmuse info. LIsaks on pildil Kristi Rekand, tumesinise pintsaku ja musta ümara kaelusega t-sõrgiga. Juuksed on sirged ja lahti, langevad rinnale.

Eesti Puuetega Inimeste Koda osutab alates 2024. aasta algusest tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele, kellel on tekkinud küsimus või probleem riigi või kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste saamisel.

Loe lähemalt

Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Puude raskusastet omavad inimesed saavad esmast tasuta õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koja vahendusel. Justiitsministeeriumi toetusel annab 2025nda aastani puuetega inimestele õigusnõu Õigusteenuste Büroo.

 

Õigusnõustamisele on õigus inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.

 

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

 

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti (viipekeeles):

Loe edasi

Kuula EPIKoja podcasti tasuta õigusnõustamisest SA ÕTB juhi Hille Rauaga

EPIKoja taskuhäälingu järjekordses osas on saatejuht Jakob Rosinal külas SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud. EPIKoda on aastast 2017 pakkunud koostöös SA Õigusteenuste Bürooga Justiitsministeeriumi rahastatud tasuta õigusnõustamise teenust puuetega inimestele. Millised on puuetega inimeste peamised õigusalased probleemid ja millist abi saab SA Õigusteenuste Büroo neile pakkuda- sellest kõigest saates juttu tulebki. 

Kuula/vaata podcasti siit
 

KES ME OLEME?

 

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.