EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI MAI 2020

 
 
Illustratsioon: inimfiguurid jalutamas, üks inimene koos koeraga istumas pingil.
 
 
 
 
 

ERIOLUKORD EESTIS

 
 
 
 
 

Eriolukorrast väljumine

Eriolukorra piirangute leevendamisega hakkavad paljud töötajad taas naasma töökohtadele. Ohutuks tööle naasemiseks on oluline meeles pidada: 

  • Haigena püsi alati kodus.
  • Hinda ja maanda võimalikke riske.
  • Järgi hoolikalt hügieeni.
  • Kasuta vajadusel isikukaitsevahendeid, eriti kui kuulud riskirühma!

Rohkem lugemist:

Plakat "Püsime terved. Tööle naasemise juhend" Tekst plakatil: haigena püsi kodus. Hinda ja maanda riske enne inimeste tööle lubamist. Järgi hügieeni. Kasuta vajadusel isikukaitsevahendeid. Vaata lisaks: tooelu.ee/tagasitoole.
 
 
Juhised viipekeeles

Uus podcast eriolukorrast ja puuetega inimestest

Koroonaviirusest põhjustatud eriolukord on toonud Eestis kaasa segadust mitmel rindel, seda ka puuetega inimeste jaoks. EPIKoja viimases podcastis rääkisime Jakob Rosina eestvedamisel nii  probleemidest kui pakutavatest lahendustest. Suundusime ka koroonaviiruse kriisikoldesse, Saaremaale ning uurisime, kuidas elu saarel kulgeb. Meie podcastid on kättesaadavad enamikes podcasti rakendustes, kasuta märksõna EPIKoja podcast.

Kuula podcasti
 

ERIOLUKORRAST TINGITUD MUUDATUSED

 

Osalise ja puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ning puuete kestust pikendatakse

Seoses eriolukorraga pikendatakse osalise või puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ja puude kestust ning vastavate toetuste maksmist kuue kuu võrra. Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest kuni 2020. aasta augusti lõpuni.

Loe edasi
 
 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eriolukorras

Kõik sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse suunamisotsused, mis lõppevad eriolukorra kehtestamisest 12.03.2020 kuni 31.05.2020, pikendatakse automaatselt kuni 31.12.2020. Inimesed saavad teenuseid kasutada 2020. aasta järelejäänud limiidi ulatuses. 

 
 
Loe edasi
 

Suurendati kaugtõlketeenuse kättesaadavust

Tasuta kaugtõlge on mõeldud vähenenud töövõimega kuulmispuudega inimestele, kes vajavad viipekeeletõlgi abi. 28. aprillist 29. juunini on viipekeele kaugtõlketeenus kättesaadav E–R 8–20 ja L, P 9–17. Alates 30. juunist jätkub teenus uuesti tavapärasel ajal E–R 9–17.

Loe edasi
 

OLULINE

 
 
 

Paindlik erisus laste puudetoetusele

1. maist makstakse puudega lapse toetust teatud juhtudel ka neile lastele, kellele puuet pole määratud. Näiteks on toetust võimalik saada harvikhaigusega laste peredel, kelle erivajadusest kaasnevad olulised lisakulud ning ennetada püsivate tervisekahjustuste ja puude tekkimist. Toetust on võimalik saada järgnevate harvikhaiguste korral: fenüülketonuuria, galaktoseemia, vahtrasiirupi tõbi ja püridoksiinsõltuv epilepsia.

 
Fotol laps ehitamas klotsidest torni.
 
 
Loe edasi
 

Püsiva puudeseisundiga lastel väheneb puude korduvtaotlemise nõue

1. maist jõustus ka teine oluline seadusmuudatus, mis võimaldab muutumatu või progresseeruva ning püsiva seisundiga raske või sügava puude raskusastme tuvastada kestusega kuni 16-aastaseks saamiseni. 

Loe edasi
 
 
 

Tallinn ootab omastehooldajaid projektis osalema

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet on ellu viimas ESF projekti „Abiks hoolduskoormusega inimesele”, millega linn soovib luua uusi teenuseid, mis aitavad suurendada tööealiste hoolduskoormusega inimeste toimetulekut ja tugivõrgustikku. Pilootprojekti oodatakse osalema omastehooldajad, kelle registreeritud ja ka tegelik elukoht on Tallinna linn ning kes hooldavad täisealist isikut. 

Loe edasi
 
 
 

HARIDUS

 
 
 
 
 

Astangu KRK kutsub õppima 

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus ootab õppima erivajadusega inimesi vanuses 16–64, kel soov valmistuda iseseisvamaks eluks ja olla seeläbi paremini kaasatud ühiskonda. Õppima saab tulla kolmel erineval suunal – kohanemiskursus, tööõppekursus või kutseõpe. Õppimine on tasuta ning vastuvõtt toimub kuni 1. juulini 2020. 

Loe edasi
 
 
 

EPIKoja TEGEMISED

 
 
 

Kohtumine President Kersti Kaljulaidiga

28 aprillil osales videokohtumisel President Kersti Kaljulaidiga EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht. President tundis suurt huvi puuetega inimeste ja puuetega inimeste organisatsioonide käekäigu vastu eriolukorras.Tegime ülevaate puuetega laste perede muredest, mis seotud hoolduskoormuse kasvu ning tööturul püsimisega. Selgitasime, milliseid probleeme  on tekitanud liikumispiirangud puuetega inimestele igapäevaselt ning juhtisime ka tähelepanu, et vaimse tervise toetamine eriolukorras ei ole olnud piisav. Täname presidenti vajaliku ja sisuka kohtumise eest!

 
 
Loe edasi
 

Korraldame e-infopäeva puuetega inimestele

10. juunil korraldame e-infopäeva "Toimetulek koroona-ajal". Räägime eriolukorrast tingitud muudatustest sotsiaalsüsteemis ning seonduvatest väljakutsetest ka eriolukorra järgselt. Täpsem päevakava ja info registreerimise kohta leiad peagi EPIKoja koduleheküljelt.

 
 
 

EPIKoja TÖÖ ERIOLUKORRA JÄRGSELT

 
 
 

EPIKoja töö eriolukorra järgselt

Alates 18.05 on EPIKoja maja I korrus aadressil Toompuiestee 10, Tallinn taas avatud:

  • E-N kl 10.00-15.00

EPIKoja tegevmeeskond kättesaadav E-R kl 9.00-17.00 nii e-posti kui ka telefoni teel. Kõik kontaktkohtumised, sh EPIKoja nõustamisteenused toimuvad ainult eelkokkuleppel.

Värske info osas hoia pilk peal meie koduleheküljel ja Facebooki lehel.

Loe edasi
 
Fotol arvuti, kaustik ja pastakas.
 
 
 

KES ME OLEME?

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget.  Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.

 
EPIKoja logo