EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI APRILL 2020

 
 
Illustratsioon: inimfiguurid jalutamas, üks inimene koos koeraga istumas pingil.
 
 
 
 
 

ERIOLUKORD EESTIS

 
 
 
 
 

Info eriolukorra kohta

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on Eestis kehtestatud kuni 1. maini eriolukord ning rakendatakse erimeetmeid. Värske ja asjakohase info eriolukorra kohta koos käitumisjuhistega leiad kriis.ee leheküljelt. Käitumisjuhised on leitavad ka eesti viipekeeles.  Lisaks aitab piktogrammidega juhend selgitada intellektipuude või autismidiagnoosiga inimestele koroonaviiruse olemust ja kriisiperioodil vajalikku käitumist. 

 

Murede ja küsimuste korral aitavad sind:

  • Häirekeskuse tasuta infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247) jagab teavet koroonaviiruse leviku ja eriolukorra kohta. Tasuta telefon töötab ööpäev läbi kolmes keeles (eesti, vene, inglise).
  • Tervisenõu saab küsida oma perearstilt või 1220, kus kõnele vastavad meditsiiniväljaõppega inimesed.
  • Kriis.ee saad suhelda eesti või inglise keeles vestrobotiga Suve, kellelt saad samuti eriolukorraga seotud küsimusi küsida. 
Plakat "Lähed välja - levitad viirust. Püsi kodus! Plakatil piktogrammid koos tekstiga: väldi lähikontakti; jälgi hügieeni; püsi kodus. Lisatud #koroonaviirustapab; kriis.ee.
Loe edasi
 
 
 

VAJAD NÕUSTAMIST?

 
 
 

Kogemusnõustajad pakuvad emotsionaalset tuge

Vabatahtlikud kogemusnõustajat pakuvad eriolukorras tasuta abi veebi- ja telefoninõustamisena (tavakõned, Skype, sõnumvestlused, meilid jms).

Loe edasi
 
 
 
 
 

ERIOLUKORD JA PUUDEGA INIMESED

 
 
 

Osalise ja puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ning puuete kestust pikendatakse

Seoses eriolukorraga pikendatakse osalise või puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ja puude kestust ning vastavate toetuste maksmist kuue kuu võrra. Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest kuni 2020. aasta augusti lõpuni.

 
 
Loe edasi
 
 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eriolukorras

Kõik sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse suunamisotsused, mis lõppevad eriolukorra kehtestamisest 12.03.2020 kuni 31.05.2020, pikendatakse automaatselt kuni 31.12.2020. Inimesed saavad teenuseid kasutada 2020. aasta järelejäänud limiidi ulatuses. 

 
 
Loe edasi
 

Haigekassa hakkab eriolukorras tasuma esimeste haiguspäevade eest

Seoses eriolukorraga alustab Eesti Haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist. Haiguspäevi hüvitatakse eriolukorra lõppemiseni avatud haiguslehtede eest.

Loe edasi
 

Muutunud on ametiasutuste töökorraldus 

Seoses eriolukorraga on suletud Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja Haigekassa klienditeenindused.

  • Kõik sotsiaalkindlustusameti elektroonilised kanalid ja infotelefonid töötavad: infotelefon 6121 360 on avatud tööpäevadel kuni kella 17. Võimalik on kirjutada ka e-postile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja lasteabitelefon 116 111 ning chatid on avatud 24/7. 
  • Töötukassa nõustab kliente infotelefonil 15501 või 669 6513, e-kanalites (Skype: tootukassa) või e-posti teel info@tootukassa.ee. Töövõime hindamisi viiakse läbi telefoni teel ja e-töötukassas ning võimalik on saata vajalik taotlus ka posti teel.
  • Haigekassa saab ühendust võtta e-kirja teel info@haigekassa.ee või infotelefonil +372 669 6630. Vastamise ajad: E, T, K, N 8.30-16.30; R 8.30-14.00.
 

ERIOLUKORD JA PUUETEGA LAPSED

 
 
 

HEV laste õppekorraldus eriolukorras

Alates 16. märtsist viidi Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad distantsõppele. Haridus- ja Teadusministeeriumi on koostanud olulisemad põhimõtted haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamisel.

 
Värvilised pliiatsid reas.
 
 
Loe edasi
 
 
 

Toetus puuetega laste vanematele, kes peavad ajutiselt töölt eemal olema

Eriolukorra ajal hakatakse maksma toetust erivajadusega laste peredele, et võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

Loe edasi
 
 
 

ESF puudega laste tugiteenuste osutamine on paindlikum

Haridusasutuste sulgemise perioodil on lubatud tugiisiku teenuse osutamine ka lapse kodus. Samasugust võimalust saab kasutada ka lapsehoiu teenuse osutamisel – kui vaja, siis saab pikendada lapsehoiu ajalist perioodi või suunata lapsehoid asutusest koju.

Loe edasi
 
 
 

OLULISED SEADUSMUUDATUSED

 
 
 

Laste puudetoetusele loodi paindlik erisus

1. maist alates saab Sotsiaalkindlustusametil maksta puudega lapse toetust teatud juhtudel ka neile lastele, kellele puuet pole määratud.

Näiteks on toetust võimalik saada neil harvikhaigusega lastel peredel, kelle erivajadusest kaasnevad olulised lisakulud ning ennetada püsivate tervisekahjustuste ja puude tekkimist.

Loe edasi
 
 
 

Püsiva puudeseisundiga lastel väheneb puude korduvtaotlemise nõue

 
 

Maist jõustub ka teine oluline seadusmuudatus, mis võimaldab muutumatu või progresseeruva ning püsiva seisundiga raske või sügava puude raskusastme tuvastada kestusega kuni 16-aastaseks saamiseni. Tegemist on puuetega inimeste organisatsioonide poolt kaua selgitatud vajaduse oodatud lahendusega.

Loe edasi
 
 
 
 
 

EPIKoja TÖÖ ERIOLUKORRAS

 
 
 
Arvuti, kaustik ja pastakas.
 

EPIKoda jätkab kaugtööd eriolukorra lõppemiseni

Jätkame kaugtööd 3. maini 2020 või kuni eriolukorra lõppemiseni ning meie kontori I korrus Toompuiestee 10 on suletud.

Murede ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust epikoda@epikoda.ee või telefonidel 6616 629 või 6616 664. EPIKoja nõustamisteenused jätkuvad samuti kaughalduses.

Hoia kindlasti pilk peal meie koduleheküljel ja Facebooki lehel.

Loe edasi
 
 
 
 
 

EPIKoja nõustamisteenused kaughalduses

 
 
 

Tasuta nõustamisteenus töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

  • Kavatsed taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist?
  • Töövõime ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid sa ei ole rahul hindamise tulemustega ja vajad abi otsuste sisu selgitamisel?
  • Vajad abi ja nõustamist vaide koostamisel seoses töövõime hindamise ja/või puude raskusastme hindamise otsustega?
 
 
Rohkem infot
 
 

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

EPIKoda pakub koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku õigusküsimuste lahendamiseks võivad nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Rohkem infot
 
 
 

MÕTISKLEMISEKS

 
 
 

Koroona kui empaatia õpituba

Eriolukorrast ka pisut teise nurga alt. EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht küsib oma arvamusloos, kas oskame peale nädalaid või lausa kuid osalises või täielikus isolatsioonis veetnuna paremini mõista inimesi, kellel on kogu aeg liikumis- ja tegutsemispiirangud? Kas meie empaatiavõime kasvab selles õpitoas? Loodame, et kasvab - millekski peab see kriis ju ka hea olema.

 
 
Loe edasi
 
 
Kaitsemask, millele on asetatud punane süda.
 
 
 

KES ME OLEME?

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget.  Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.

 
EPIKoja logo