EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI SEPTEMBER 2020

 
 
Illustratsioon: inimfiguurid jalutamas, üks inimene koos koeraga istumas pingil.
 
 
 
 
 

EPIKoja TEGEMISED

 
 
 

EPIKoja uuring: eriolukorra õppetunnid poliitikakujundajatele

 

Märtsist maini kestnud eriolukord tõi endaga kaasa täiendavaid probleeme erivajadustega inimestele, millega tuleb tulevaste kriisimeetmete kaalutlemisel arvestada, leidis Eesti puuetega inimeste koja värske uuring. Sotsiaalteenuste piiramine põhjustas puuetega inimeste ja nende lähedaste hoolduskoormuse järsu tõusu kombinatsioonis tööturul püsimajäämise raskustega.

 

“Puudega inimesed vajavad teenuseid ka kriisiajal. Uuringu tulemustest nähtub, et piirangute seadmisel tuleb siiski tagada kontaktõpe haridusliku erivajadusega lastele ning esmatähtsad sotsiaalteenused puudega inimestele,” ütles EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht.

 

Vaata meie uuringu tulemustele pühendatud lugu ka Aktuaalses Kaameras.

Loe edasi
 
 
 

Vaata järele: ekspertide loengud Rakvere infopäevalt

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldasid puudega ja vähenenud töövõimega inimestele suunatud infopäeva 7. septembril Rakveres. 

 

Infopäeval esinesid Leila Lahtvee ja Helen Tähtvere Sotsiaalkindlustusametist, Juta Saarevet Õiguskantsleri Kantseleist ning EPIKoja õigustnõustaja Kristi Rekand. Kajastatud teemade hulgas olid puude raskusastme tuvastamise praktikad, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ning töövõime hindamise põhimõtted. 

 

Ekspertide videoettekanded koos subtiitritega on võimalik järele vaadata EPIKoja YouTube's.

Loe lähemalt
 

Eesti Puuetega Inimeste Kojas alustas tööd uus peaspetsialist

EPIKoja töökonkurss uuele peaspetsialisti ametikohale, millel osales 30 kandidaati, jõudis lõpule septembri alguses. Valituks osutus Vladislav Veližanin, kes tuli EPIKotta ärisektorist. Vladislav toob endaga kaasa nii kommunikatsioonialaseid oskusi kui ka noorusliku energiat ja entusiasmi.

Loe edasi
 
 
 

OLULINE

 
 
 

Diabeedilaste pered on hädas puue tuvastamisega

 

Sotsiaalkindlustusamet muutis puude määramise praktikat ja hakkas I tüübi diabeeti põdevatele lastele määrama  varasemast madalamat puude raskusastet. See osutus perede jaoks suureks probleemiks, sest diabeedilapsed vajavad endiselt palju kõrvalabi ning ilma varasema raske puudeastmeta väheneb laste õigus vajalikele sotsiaalteenustele ja toetusele. 

 

Vaata lisaks samateemalist artikli "Puue - kas on või ei ole" Sinuga digiajakirjast. 

 
 

Anneli Habicht: uus tõlgendamine tähendab, et pered jäävad abita

 

"Tegemist on laiema probleemiga kui diabeedilapsed. Paljudele puudeta jäänud laste peredele tähendab uus tõlgendamine abita jäämist. Eriti just peredele, kes ei suuda oma õiguste eest seista ega esitada vaideid, kes ei jõua puuetega inimeste kojani, mis aitaks huve kaitsta."

Loe edasi
 

Diabeedihaige lapse isa:  head tulemused on vanemate suur töö

 

Lapsevanemate sõnul peab diabeedi põdevat last jälgima ööpäev läbi - mõõtma veresuhkru taset, arvutama toidukoguseid, andma insuliini. Hendrik Jantson ütles "Ringvaates", et ta ärkab öö jooksul viis korda üles, et  reguleerida lapse veresuhkru taset.

Loe edasi
 
 
 

Õiguskantsleri aastaülevaade 2019/2020

 

Ilmunud on õiguskantsleri värske aastaülevaade, mis võtab kokku viimase aasta põhiõiguste, huvide ja vabaduse kaitsele suunatud tegevusi ning kirjeldab sotsiaalse valdkonna hetkeseisu Eestis.  

 

Muuhulgas toob õiguskantsleri kantselei esile tihedat koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, tänu millele valmis näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdi kirjeldustõlge.

 

Valik meie valdkonna võtmeteemasid

Loe edasi
 
 
 

LIGIPÄÄSETAVUS

 
 
 

Jakob Rosin: kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?

EPIKoja juhatuse liige Jakob Rosin kirjutab ligipääsetava kultuuri tähtsusest:

 

„Praktika näitab, et kui ettevõtmine on ligipääsetav, ei paranda see kogemust mitte ainult puudega osalejal, vaid annab kasu kõikidele.”

 
 
Loe edasi
 

Liikumispuudega inimesed testisid Kuressaare kesklinna

EPIKoja liikmesorganisatsioonid järeldasid, et avalike kohtade võrdse ligipääsetavuse tagamiseks vajab Kuressaare linnaruum veel olulist edasiarendust. 

 

“Loodame, et tulevikus ehitusi planeerides mõeldakse laiemalt ning luuakse universaalseid ehituslahendusi, mis sobivad kõigile,” ütles Saaremaa invaühingu juhatuse liige Ingrid Põldemaa. “Ei ole vaja eraldi lahendusi erivajadustega inimestele.” 

Loe edasi
 

KUHU MINNA?

 

Kutse e-mõttetalgule "Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?" 14. oktoobril

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi osalema 14. oktoobril kell 10-13 toimuval e-mõttetalgul "Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?"


E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. 

 

Registreerumine e-mõttetalgule toimub kuni 9. oktoobrini aadressil: http://bit.ly/e-mottetalgud

 

 
 
Loe edasi
 
 
 

EPIKoda nõustab

 

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Nõustamisele võivad pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

 

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 (E-N 09:00 - 17:00)

 

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

Loe edasi
 

KES ME OLEME?

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget.  Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.

 
EPIKoja logo