Eesti Puuetega Inimeste Koja logo
 
 

EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI 

JUULI-AUGUST 2019

 
 
 

OLULINE

Laulu- ja tantsupidu oli ligipääsetavam kui kunagi varem!

EPIKoda koos liikmesorganisatsioonide ja koostööpartneritega viis Kultuuriministeeriumi rahastusel ellu projekti, mille tulemusena tagati 2019 aasta Eesti olulisima kultuurisündmuse, XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” ligipääsetavus puuetega inimestele. Nägemispuudega inimesed said kirjeldustõlke ja taktiilsete tantsujooniste abil osa tantsupeo lavastustest ning kuulmispuudega inimesed viipekeele tõlke ja järelvaatamise subtiitrite toel osa laulupeost. ERR portaalis saab viipekeelse tõlkega laulupidu ka järelvaadata.

 
 

XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” ligipääsetavus pälvis ka meedia tähelepanu. Mõned olulisemad kajastused:

Foto laulupeo viipealast ning viipekeeletõlgist töötamas. Taustal laulupeo külalised ja laulukaar. Foto autor Sabine Burger
 
 
Loe edasi

Tasuta sõiduõigus puuetega inimestele ja nende saatjatele

Alates 1. augustist 2019 kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa ja Pärnumaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel, kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele, puuduva töövõimega isikutele, osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele) ja sügava puudega isiku saatjatele.

Loe edasi
 
 

DigiDoc4 läbis nägemispuudega inimeste jaoks uuenduskuuri

DigiDoc4 toetab senisest palju paremini nägemispuudega inimestele mõeldud ekraanilugereid. Uuendus võimaldab vaegnägijatel allkirjastatud dokumente valideerida ja avada ning muuta ID-kaardi PIN-koode. Järgmistes tarkvaraversioonides jätkub funktsioonide lisamine ja täiustamine.

Loe edasi
 
 

1. juulist saavad abivahenditõendit väljastada ka medõed

Kui seni said abivahendi määramisel olla abiks pere- ja eriarstid, siis alates juulist saavad abivahendi jaoks vajaliku tõendi väljastada ka kõik õed, kes on läbinud vastava täiendkoolituse. Abivahendite hüvitamise kohta loe ka SKA infolehte

Loe edasi
 

Paberil pensionitunnistused asenduvad plastkaartidega

1. juulist 2019 viidi pensionitunnistus kui ka puudega inimese kaart üle ühisele plastkaardisüsteemile, mida seni väljastati eraldi. Uuele kaardile üle minnes ei kaota oma kehtivust senised paberil olevad pensionitunnistused - uut kaarti ei ole vaja kohe taotlema asuda.

Loe edasi
 
 
 

EPIKoja tegemised

Meie olulisemad saavutused ja tegevused 2019 I poolaastal

2019. aasta on läinud väga kiiresti. I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti  lühendatud ja inglise keelde tõlgitud versiooni esitamine ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele ning videokonverentsi vahendusel eelkaitsmine aprilli alguses. Peale tutvumist riigi raporti ja EPIKoja variraportiga ning eelkaitsmist koostas ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile. Peame oluliseks, et mitmed variraportis ja eelkaitsmisel käsitletud küsimused on riigile sõnastatud soovitustes kajastamist leidnud.

Loe edasi
 
 
 
 
 

EPIKoda nõustab

Tasuta nõustamisteenus töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

  • Kavatsed taotleda töövõime hindamist ja/või puude raskusastme hindamist?
  • Töövõime ja/või puude raskusaste on hinnatud, kuid sa ei ole rahul hindamise tulemustega ja vajad abi otsuste sisu selgitamisel?
  • Vajad abi ja nõustamist vaide koostamisel seoses töövõime hindamise ja/või puude raskusastme hindamise otsustega.
Rohkem infot
 

 

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

 

 

EPIKoda pakub koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku õigusküsimuste lahendamiseks võivad nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Rohkem infot
 
 
 

ÕIGUS

Kui puudevaenulikkusest saab kuritegu

Kas Eestis on levinud vaenuteod puuetega inimeste vastu? Millised on tüüp­olukorrad, kus puudevaenulikkusest saab kuritegu? Neile küsimustele aitab vastuseid leida Mari-Liis Sepper, kes tõdeb, et kahju, mis sünnib vaenuteost, on ulatuslikum kui üksikohvri läbielamised või temale otseselt tekitatud kahjustused. 

Loe edasi
 
 
 

LIGIPÄÄSETAVUS

Kirjutustõlketeenus muudab kõne nähtavaks!

Sotsiaalkindlustusamet pakub vähenenud töövõime ja kuulmislangusega inimestele kirjutustõlke teenust. Kuulmislangusega inimene saab tõlgi tellida näiteks arsti juurde, ametiasutusse, töövestlusele või kultuuriüritusele minnes. Teenuse ajal on tõlk inimese kõrval ning sisestab kuuldava teksti ekraanile, kust teenust vajav inimene saab seda lugeda.

Loe edasi
 
 
 

EPIKoja VÕRGUSTIK

Erivajadustega noored kogunesid riigikaitselaagrisse 

Juba neljandat aastat korraldab Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit koostöös Kaitseliiduga riigikaitselaagrit erivajadustega noortele. Laagri eesmärk on erivajadustega inimestele õpetada iseseisvust ja rõhutada seeläbi, et kõik ühiskonna liikmed on olulised.

 
 
Loe edasi
 
 
 

KUHU MINNA?

Osale suvekoolis “Hoolin, kaasan ja mõistan”

 6.-8. septembril toimub Tallink City Hotellis suvekool, mis mõeldud Eesti noortele vanuses 17-26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele.
Suvekooli peamiseks eesmärgiks on kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada noorte teadlikkust, õpetada juurde sotsiaalseid oskuseid ja kaasa rääkida noori puudutavates küsimustes. Suvekooli osalejate arv on piiratud ning registreerimiseks tuleb täita registreerimisvorm hiljemalt 10. augustiks.

 
 
Suvekooli plakat. Oranž taust, millel tekst: Noorte suvekool Hoolin, kaasan ja mõistan. All korraldajate logod.
Loe edasi
 
 

Vaata!Festival2019

21. septembril toimub Telliskivi Loomelinnakus esimest korda Vaata!Festival, mille eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust viipekeelsete kurtide kogukonnast ja eesti viipekeelest. Üritusele on oodatud kõik huvilised - nii eesti viipekeele valdajad kui ka mittevaldajad. 

Loe edasi
 
Vaata!Festival logo - kaks joonistatud rohelist silma
 
 
 
 
 

Kes me oleme?

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 4 toetajaliiget.

Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.