EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA

UUDISKIRI MÄRTS 2024

 
 
 

EPIKODA

 

Vaata järele harvikhaiguste päeva tähistamise konverentsi “Kui vana on vana, et mitte ravida?”

Harvikhaiguste päeva 29.02.2024 päevakava:https://www.kliinikum.ee/harvikhaigused/harvikhaiguste-paeva-konverents-rare-disease-day-conference-29-02-2024/

EPIKoda oli kaaskorraldajaks 29. veebruaril toimunud harvikhaiguste päeva tähistamise konverentsile “Kui vana on vana, et mitte ravida?”, mis tõi kokku nii patsiente ja nende lähedasi, arste, ametnikke, ravimitootjaid kui kõiki teemast huvitatuid.

Vaata järele
Sündmuse kava

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud TASUTA e-kursus "Ligipääsetavuse ABC"

Tegemist on EPIKoja koolituskeskkonda kujutava pildiga. Koolituskeskkond on avatud aadressil www.koolitus.epikoda.ee

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud e-kursus "Ligipääsetavuse ABC", mille eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavuse teadlikkuse suurendamisele ühiskonnas andes huvilistele esmase sissejuhatuse puudest tingitud erivajadustest ligipääsetavuse vaatest. Kursuse materjalide hulgast leiab 12 õppevideot, mis tutvustavad muuhulgas ligipääsetavusega seotud üldmõisteid, seadusandlust, füüsilise ja infokeskkonna ligipääsetavust. Lisaks tutvustavad Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku liikmed õppevideote kaudu peamiste puudeliikide erivajadusi ja jagavad kasutajate vaatest praktilisi teadmisi ja soovitusi ligipääsetavusega arvestamiseks.

Koolituskeskkonnaga tutvuma

Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud teadlikkust tõstvad õppevideod

Fotol on väljalõiked erinevatest ligipääsetavuse teadlikkust tõstvate videote esikaadritest

EPIKoja YouTube kanalil on 6 teadlikkust tõstvat videot: "Ligipääsetav mängu- ja tegevuspark", "Noortele ligipääsetavusest", "Ligipääsetavad e-teenused ja keskkonnad – kellele ja milleks?", "Ligipääsetavus nelja puude näitel" 

"Milleks meile ligipääsetavus (vene keeles)?" ja "Mis on lihtne keel?"

Vaata videoid EPIKoja YouTube kanalil

Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekud seoses täisealiste eestkostekorralduse uuringuga Eestis 

Märtsi alguses tutvustati Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud uuringut “Täisealiste eestkostekorralduse uuring Eestis” (tutvu uuringuga https://www.sm.ee/media/3584/download). Uuringutulemused panid puuetega inimeste katusorganisatsioone kiiremas korras eestkostekorraldusega seotud seisukohti ja ettepanekuid koondama.

Loe EPIKoja, EVPIT-i ja EPILL-i seisukohti ja ettepanekuid

Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus rehabilitatsiooniteenuste reformi väljatöötamise kavatsusele 

EPIkoja logo tekstiga

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitas Sotsiaalministeeriumile arvamuse seoses rehabilitatsiooniteenuste reformi väljatöötamise kavatsusega. EPIKoda tunnustab mõtet, et püüatakse lahendada rehabilitatsioonisüsteemi killustatuse probleemi, kuid teiselt poolt ei ole näha tegevusi ja samme, kuidas hakkab kujunema abi saamine erinevate sihtgruppide vaates tervishoiuvaldkonnas. Seega peame oluliseks välja tuua küsimused ja teemapüstitused eesmärgiga, et kõik rehabilitatsiooniteenust vajavad sihtgrupid saaksid uues loodavas süsteemis lahenduse.

Loe rohkem

EPIKoja selgitustaotlus puuetega inimeste arvu vähenemise kohta

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitas selgitustaotluse Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile puuetega inimeste arvu vähenemise kohta. Sotsiaalkindlustusameti andmetel on puuetega inimeste arv viimastel aastatel drastiliselt vähenenud (langenud 12 protsendilt 9 protsendini). Vastavat puuetega inimeste arvu vähenemist kinnitab ka Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) poole pöörduvate inimeste arv, kellel korduvhindamise perioodil puude raskusastet enam ei tuvastata või on vastav raskusaste võrreldes varasemaga hinnatud kergemaks. EPIKoda on puuetega inimeste arvu vähenemise küsimust tõstatanud korduvalt, sh olnud otsesuhtluses ministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajatega, kuid üheselt selget ja arusaadavat vastust senini saanud ei ole.

Loe lisa EPIKoja kodulehelt

Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule

EPIKojal on hea meel, et pärast seaduse esimest kooskõlastusringi võeti Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti poolt aega ettepanekute läbi vaatamiseks ja üheskoos partneritega aruteluks. Kuigi oleme ühiste arutelude tulemusena nõustunud ettepanekutega, siis tunneme jätkuvalt kahetsust, et ei suudetud leida alternatiive, et teenuse paindlikkus jätkuks ka neile 23 inimesele (ning tulevikus ka teistele), kes ei ole siiani teenust kasutanud rohkem kui 10 päeva kuus või soovivad seda tulevikus teha.

Loe lisa EPIKoja kodulehelt

EPIKoja tegevjuht: vähemust puudutavate asjade üle ei tohi otsustada vaid enamuse huvisid silmas pidades

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) tegevjuht Maarja Krais-Leosk ütleb, et koja töölauale jõuab pea igapäevaselt mõni mure, mis on seotud harvikhaigusega inimestega. Teemasid on mitmesuguseid. Teatavasti suurele osale, ligi 95%-le, harvikhaigustest praegu ravi ei ole. Kuid Eestis on sageli probleeme ka nende ravimite rahastamisega, mis olemas on. 

Nii ongi näiteks tsüstilise fibroosi diagnoosiga inimesed ja nende lähedased suures mures ning sõltuvad elupäästva ja elukvaliteeti väga oluliselt tõstva ravimi saamisel annetajatest ja heategevusorganisatsioonidest.

Loe lisa Geeniuse kodulehelt

Teatame kurbusega, et lahkunud on Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige ja Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja pikaaegne juht Kaia Kaldvee (1965-2024)

Kaia seisis aastaid puuetega inimeste ja nende perede eest. Jääme teda mäletama sooja ja sõbraliku kaaslasena. Avaldame kaastunnet perele ja lähedastele, kolleegidele ja puuetega inimestele, kelle elu Kaia Jõhvis ja Ida-Virumaal muutis.

Tutvu Eesti Puuetega Inimeste Koja maja ajalooga

EPIKoja ajaloo YouTube lingi esivaade

Veebruaris 2024 käis Jüri Kuuskemaa koos võttemeeskonnaga külastamas Eesti Puuetega Inimeste Koja (Toompuiestee 10, Tallinn) maja. 

Vaata saadet
 

ALGATUSED

 

Eesti viipekeele päev lipupäevaks!

Üleskutse ja petitsiooni esivaade: Eesti viipekeele päev lipupäevaks

1. märtsil 2007. aastal tunnustati eesti viipekeelt Eesti Vabariigi keeleseaduses iseseisva keelena. Seadus ütleb, et iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on võõrkeel. Eestis kasutab eesti viipekeelt regulaarselt 4500 inimest, kuid keeleoskajate arv suureneb igal aastal.

Vaata lisa
 

LIGIPÄÄSETAVUS

 

Psühholoogilise esmaabi e-kursuse videod on nüüd saadaval ka eesti viipekeelse tõlkega!

SKA psühholoogilise esmaabi e-kursuse videoid tutvustav plakat tekstiga nüüd saadaval eesti viipekeeles
 
 

 Miks on see oluline? Igaüks meist võib elus kokku puutuda inimestega, kes on läbi elanud midagi väga rasket - olgu selleks lähedase kaotus, õnnetus, katastroof või muu traagiline sündmus. Neis olukordades on meie võimalus aidata kaasa inimese turvatunde ja enesega toime tulemise taastumisele läbi psühholoogilise esmaabi osutamise. Sellise esmase abi andmise oskuse on võimeline omandama igaüks meist.

Vaata videoid
 

TERVISHOID

 

Riigikontrolli audit: Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Uuringu tulemusel selgus, et hetkel kehtivad tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded on liiga üldised jättes teenuse osutajatele liiga suure tõlgendamise ruumi, kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks on vaja kehtestada selged ja asjakohased, sh konkreetsest teenuseosutaja spetsiifikast tulenevad nõuded. Ka kontroll ehk järelevalve tervishoiuteenuste kvaliteedi üle on ebapiisav ning Eestis ei ole toimivat ravikvaliteedi jälgimise ja parendamise süsteemi. Lisaks leitakse, et kuigi teoorias räägitakse inimkesksest tervishoiust, siis reaalseid tegevusi selleni jõudmiseks on tehtud vähe.

Loe edasi
 

OSALEMISEKS

 

Kutse Eesti puuetega inimeste 28. kultuurifestivalile Tartus Vanemuise kontserdimajas 1. juunil 2024

Eesti puuetega inimeste 28. kultuurifestival Tartus Vanemuine Kontserdimajas 1.juunil 2024 kell 11. Pildil on Tartu2024 , peasponsor A Le Coq ja Delfi meedia logod.

Kutsume teid 1.juunil 2024 heade mõtete linna Tartusse Eesti puuetega inimeste 28. kultuurifestivalile. Festival toimub Vanemuise Kontserdimajas ja korraldajaks on Tartu Puuetega Inimeste Koda koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga. Festival on osa Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Festivalile on oodatud erinevad kaunite kunstidega tegelevad kollektiivid ja üksikesinejad.

Esinemiskavade pikkus kollektiividel ei tohiks ületada 15 min. Samuti on oodatud festivalile ka puuetega inimeste käsitöö- ja kunstiringide või üksikisikute valmistatud toodete müüjad. Palume teil täita osalemiseks registreerimisleht ja saata see Tartu Puuetega Inimeste Koja e-postile tartu.pik@gmail.com hiljemalt 15.apriliks.

Registreerimisleht esinejatele

Põhja-Tallinna kevadjooksu saab läbida ka ratastoolis liikuja

Täiskasvanuid ootab 5 km distants, noored saavad läbida 2,5 km distantsi ja lastele on lõbus 300 m pikkune lastejooks. Raja võib läbida ka kõndides. Võistlema on oodatud ka ratastoolis liikujad, kellel on võimalik läbida nii 300 kui ka 900 meetri pikkune rajalõik.  

Põhja-Tallinna valitsus korraldab 28. aprillil jooksuvõistluse "Põhja-Tallinna I kevadjooks". Võistlus toimub Stroomi rannapargis, kuhu ootame sportlikkust pühapäevast osa võtma igas vanuses jooksusõpru.

Täiskasvanuid ootab 5 km distants, noored saavad läbida 2,5 km distantsi ja lastele on lõbus 300 m pikkune lastejooks. Raja võib läbida ka kõndides. Võistlema on oodatud ka ratastoolis liikujad, kellel on võimalik läbida nii 300 kui ka 900 meetri pikkune rajalõik.  

Registreeri Põhja-Tallinna kevadjooksule siin
Vaata lisa Facebookis

Puhta Vee teemapark Lääne-Virumaal viib läbi looduskaitsekuu ja kaitsealade päeva

Pilt Puhta Vee teemapargist Lääne-Virumaal

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Tule osale teemapäeval 25.mail ja veeda üks mõnus päev looduses! Ratastoolirada ja meelteaed pakuvad võimalusi osalemiseks ka puuetega inimestele. 

Vaata lähemalt
 

EPIKODA NÕUSTAB

 

Tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele

Fotol on kutse veebiseeminarile ning sündmuse info. LIsaks on pildil Kristi Rekand, tumesinise pintsaku ja musta ümara kaelusega t-sõrgiga. Juuksed on sirged ja lahti, langevad rinnale.

Eesti Puuetega Inimeste Koda osutab alates 2024. aasta algusest tasuta õigusabi erivajadusega inimestele ja kroonilise haigusega inimestele ja nende lähedastele, kellel on tekkinud küsimus või probleem riigi või kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste saamisel.

Loe lähemalt

Erivajadustega inimestele õigusnõu andmist jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda

 

Puude raskusastet omavad inimesed saavad esmast tasuta õigusnõu Eesti Puuetega Inimeste Koja vahendusel. Justiitsministeeriumi toetusel annab 2025nda aastani puuetega inimestele õigusnõu Õigusteenuste Büroo.

 

Õigusnõustamisele on õigus inimestel, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puude raskusaste.

 

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

 

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti (viipekeeles):

Loe edasi

Kuula EPIKoja podcasti tasuta õigusnõustamisest SA ÕTB juhi Hille Rauaga

EPIKoja taskuhäälingu järjekordses osas on saatejuht Jakob Rosinal külas SA Õigusteenuste Büroo juht Hille Raud. EPIKoda on aastast 2017 pakkunud koostöös SA Õigusteenuste Bürooga Justiitsministeeriumi rahastatud tasuta õigusnõustamise teenust puuetega inimestele. Millised on puuetega inimeste peamised õigusalased probleemid ja millist abi saab SA Õigusteenuste Büroo neile pakkuda- sellest kõigest saates juttu tulebki. 

Kuula/vaata podcasti siit
 

KES ME OLEME?

 

EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.